post-grid Image

ARKA

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania zajmuje się udzielaniem szerokiej pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

arka.diecezja.tarnow.pl

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół (DK) to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, która pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu

www.dk.oaza.pl

DUSZPASTERSTWO NIESAKRAMENTALNYCH ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH

Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych skupia katolików, których sakramentalne związki z różnych przyczyn rozpadły się a oni zawarli ponowne związki, tym razem już tylko cywilne.

www.dr.diecezja.tarnow.pl

MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka wspólnota mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej.

www.mezczyzni.net/main/home/tarnow

STOWARZYSZENIE "OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY"

Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie niezastąpionej roli ojca w życiu rodzinnym i społecznym.

www.obroncyrodziny.pl

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego

www.srk.diecezja.tarnow.pl

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN MAMRE

Jesteśmy wspólnotą ludzi pragnących otwierać się na natchnienia i charyzmaty Ducha Świętego, aby spotkać żywego Boga.

www.mamre.pl

WSPÓLNOTA RODZIN TRATWOWYCH

Wspólnota Rodzin Tratwowych wpatrzona jest we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.

www.tratwa.net/wspolnoty/wspolnota-rodzin-tratwowych/
post-grid Image

EQUIPES NOTRE-DAME

END to międzynarodowy, istniejący od ponad 70 lat, ruch duchowości małżeńskiej. Głównym celem Ruchu END jest pomoc małżeństwom w ich wspólnym dążeniu do świętości, w oparciu o łaskę sakramentu małżeństwa.

www.end.org.pl
post-grid Image

Liga Małżeństwo-Małżeństwu

LMM Liga Małżeństwo Małżeństwu to założone w 1992 roku stowarzyszenie katolickich małżeństw, wywodzące się z amerykańskiej organizacji The Couple to Couple League.

www.npr.pl
post-grid Image

SPES Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych

W 2016 r. w Tarnowie powstał Komitet, który podjął inicjatywę utworzenia godnego miejsca pochówku dzieci pozostawionych w tarnowskich szpitalach oraz miejsca pamięci dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka.

www.dzieciutraconetarnow.pl